( قسمت سوم )
در برابر یک برند بین المللی قدرتمند بدون این که آگاهانه تشخیص بدهیم، به صورت ناخودآگاه متوجه هویت طراحی شده و کاراکتر پردازی آن خواهیم شد.

معمولن هر یک چه رنگ یا رنگ هایی را شامل می شوند؟ با چه شعاری ظاهر می شوند؟ جالب است بدانید که بیشتر برندهای برتر در تغییرات ظاهری و هویتی خود بسیار حساس هستند و چنانچه ناچار به تغییر باشند سعی می کنند که این تغییرات را به آهستگی پیش ببرند تا دچار آشنایی زدایی و ایجاد حس غریبگی در مشتریان خود نشوند.
تبیین و مشخص نموندن جزئی و کامل هویت سازمانی از بدیهیات قدرتمند شدن یک برند می باشد. این که محصولات و خدمات یک برند چه محدوده ای را شامل می شوند و چگونه به دست مشتریان نهایی خود می رسند.

مشتریان چه برداشتی از محصول یا خدمت نهایی خواهند داشت و حتا تمامی کارکنان و تولیدکنندگان یک سازمان چطور؟ همه ی این ها در قالب طراحی هویت سازمانی گنجانده می شود.

مشتریان چه حسی از مصرف محصولات و خدمات یک برند خواهند داشت؟ چه نیازهایی دارند و چه خواسته هایی؟
گاهی مشتریان نیاز به یک وسیله ی حمل و نقل دارند، خوب! می دانیم که با خرید یک خودروی دست پایین هم می توان نیاز آن ها را برآورده کرد.
اما این تنها نیاز نیست که انتخاب را شکل می دهد. چیزی به نام خواسته هم موجود است که با در کنار نیاز قرار گرفتن، خرید نهایی را شکل می دهد.

گاهی نیاز به یک وسیله ی حمل و نقل با گرایش به زندگی لوکس انتخاب مشتری را به سمت انتخاب یک برند برتر مثل مرسدس خواهد کشاند با اختلاف قیمت بسیار بالا نسبت به انتخاب اول.
نه تنها محصول که کلیت تبلیغات و هویتی که برای این برند در نظر گرفته شده بسیاری از تصمیم خرید ها را شکل می دهد.
کمی به هویت همین مثال - مرسدس - فکر کنیم.
اگر قرار بود او را یک انسان در نظر بگیریم چگونه هویتی را برایش تعریف می کردیم؟ مرد است یا زن؟ از طبقه ی مرفه است یا متوسط؟ خوش پوش است یا لباس های راحت به تن دارد؟ مودب است؟ اخم می کند؟ حدودا چند سال دارد؟ چگونه سخن می گوید؟ حرکات اش سریع است یا آرام و با وقار؟ مطمئن است یا غیر مطمئن؟ این ها و بیشتر از این ها توسط هویت سازی و اصرار بر هویت طراحی شده در طی سالیان پاسخ های شما را شکل می دهند.

محصول با برند سازی قدرتمند به تنهایی در دورافتاده ترین نقاط هم به سخن می آید. از خود می گوید و شما حرف های او را خواهید شنید و همه ی این ها ناشی از تعریف هویتی است که برای جذب و در خاطر شما ماندن طراحی شده است.

Author: Neda Sehat

Creative Director

Posted
AuthorNeda Sehat