شما یک محصول یا یک خدمت برای ارائه دارید. بنا به نوع محصول یا خدمتتان، مصرف کننده ی ویژه ای دارید و بازاری که در آن در کنار رقبایتان محصول را به دست مصرف کننده می رسانید.
برای توسعه یافتن این روند چه از لحاظ کیفی و یا کمی از تبلیغات بهره می بریم. به صورت کلی بسیاری از اطرافیان ما به محض شنیدن کلمه ی تبلیغات تصویر یک پیام بازرگانی تلویزیونی را در برابر خود می بینند.

گاهی بعضی از این اطرافیان که با تکنولوژی کمی آشناتر هستند تصویر پیام های تبلیغاتی بر روی تلفن همراه خود را نیز در کنار تصویر تلویزیون گنجانده و مطمئن هستند که تبلیغات چیست.
نیاز به رسانه دارد. گاهی این رسانه بسیار همه گیر و عمومی است مثل تلویزیون و گاهی بسیار شخصی است مثل پیامک تبریک تولد. گاهی مستقیم به برند یا محصولی اشاره می کند و گاهی در متن یک مقاله تنها در برابر چشمانتان ظاهر می شود.

تبلیغات و تصمیم به در نظر گرفتن بودجه برای تبلیغات دارای ویژگی ها و باید ها و نباید هایی است که به جرات می توان گفت بدون مشاوره از متخصصین این زمینه و تحقیقات متناسب، راه به جای مطمئنی نخواهد برد.

بسیار معمول است صرف کردن هزینه های گزافی در زمینه تیزرهای تبلیغاتی در رسانه های مختلف بدون بازگشت چشم گیری، تبلیغات روی بیلبردهای شهری بدون بازخورد مناسب و بسیاری نمونه های دیگر.

گاهی استفاده از یک رسانه به قدری برای معرفی یک محصول عجیب است که مطمئن هستیم سفارش دهنده شاید تنها بودجه ای داشته بدون برنامه ی مناسبی برای آن.
رسانه ی تلویزیون، رسانه ای عمومی است اما شاید شما با صرف هزینه ای بسیار کم تر بتوانید به نتیجه ای بسیار بسیار خوشایند تر دست پیدا کنید و بیینده ی مجذوب اول و آخر تیزر خود نباشید.
امکان قطع پیامک های تبلیغاتی بعد از استفاده ی سرسام آور در زمینه ی تبلیغات بی هدف و بی برنامه به وجود آمد.

ما هر روز بی تفاوت از کنار هزاران بیلبرد شبیه به هم و تراکت های آزارنده و سیل ترافیک و دست فروشان مصر و بوق و دود عبور می کنیم و تاثیر رسانه های قدیمی کم کم به صورت روزمره ای درآمده که دیگر حتا خیلی از آن ها را نمی بینیم. چقدر پیش می آید که توجهمان توسط یک آگهی تبلیغاتی جلب شود؟

در چنین روزمرگی تنها راه های جدید و رسانه های خلاق و ایده های ناب می توانند جلب نظر کنند.
ایده ها و رسانه های نابی که تنها با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی مخاطبان ایرانی طراحی و اجرا شده باشند و تقلید عین به عین از نمونه های اروپایی و غیره که بنا بر شرایط و اوضاع مکانی و مخاطبی دیگر به وجود آمده، نباشند، تا کم کم صنعتی داشته باشیم ناب، کارآمد و مثال زدنی در سطح بین المللی، نه صنعتی تقلیدی، بی تحقیق و بدون رعایت کپی رایت که جرات نمایش آن حتا در کشورهای همسایه را هم نداشته باشیم. اصل باشیم.

Author: Neda Sehat

Creative Director

Posted
AuthorNeda Sehat